Schwerer Kreuzer Admiral Hipper

German Cruiser "Admiral Hipper" (Credits: Bundesarchiv)

German Cruiser “Admiral Hipper” (Credits: Bundesarchiv)