SS-Sturmmann Otto Funk, SS-Aufklärungs Kompanie 15, carrying ammo box for MG 42 of SS-Schütze Klaus Schuh, around 2-30 pm in Rots, Normandy. 9 June 1944.

SS-Sturmmann Otto Funk, SS-Aufklärungs Kompanie 15, carrying ammo box for MG 42 of SS-Schütze Klaus Schuh, around 2-30 pm in Rots, Normandy. 9 June 1944.

SS-Sturmmann Otto Funk, SS-Aufklärungs Kompanie 15, carrying ammo box for MG 42 of SS-Schütze Klaus Schuh, around 2-30 pm in Rots, Normandy. 9 June 1944.